bookparadise.pl

Blog tematyczny o nauce, książkach i pracy.

KsiążkiPraca

Na czym polega praca w bibliotece

Na czym polega praca w bibliotece

Praca w bibliotece to ciekawa propozycja dla osób otwartych i kreatywnych. Dziś bibliotekarze pełnią ważną rolę w lokalnym środowisku. Zajmują się wieloma sprawami, które dotyczą działalności oświatowej i kulturalnej. Sprawdź, jakie obowiązki ma bibliotekarz.

Jakie studia musi skończyć bibliotekarz?

W 2013 roku ustawowo zderegulowano kilka zawodów, które wcześniej można było wykonywać tylko po zdaniu specjalnego egzaminu. Należy do nich między innymi zawód detektywa, przewodnika turystycznego i bibliotekarza.

Na dziś, aby pracować w bibliotece, nie trzeba mieć wykształcenia wyższego ani zdawać państwowego egzaminu. Tym samym wartość pracownika ocenia rynek. Nie może o tym decydować liczba posiadanych uprawnień.

Brak ukończenia studiów będzie jedynie blokować awans w zawodowej strukturze. To będzie oznaczało brak podwyżek i konieczność wykonywania najprostszych prac.

Podstawowe obowiązki bibliotekarza

W dużej mierze praca w bibliotece polega na udostępnianiu zbiorów czytelnikom. Czasem bibliotekarz pomaga skorzystać z katalogu lub odnaleźć konkretne książki na półkach.

Zajmuje się także zamawianiem nowych pozycji. Musi być zatem osobą zorientowaną w temacie książek. Z jednej strony dba o to, by w bibliotece pojawiały się nowości, na które czekają czytelnicy. Z drugiej strony powinien też kupować książki, które mają wysoką wartość merytoryczną i są ważne z punktu widzenia bibliotekoznawstwa.

W wielu bibliotekach trwa proces cyfryzacji, w których pracownicy biorą aktywny udział. Skanują książki, do których jest wolny dostęp i umieszczają je w elektronicznych zasobach placówki.

Działalność edukacyjna

Praca w bibliotece to także szerzenie czytelnictwa. Bibliotekarze organizują spotkania z uczniami i wychowankami przedszkola. Zachęcają najmłodszych do czytania i wypożyczania książek.

Uczą tego, jak zbudowana jest książka i jak dbać o książki, by się nie niszczyły. Dzieci odwiedzają też bibliotekę i samodzielnie wyszukują książki dla siebie. Poznają pojęcie katalogu i sposoby rozmieszczenia książek w działach bibliotecznych.

Wiele bibliotek uczestniczy także w ogólnopolskich programach, których celem jest zachęcania najmłodszych do czytania. Dzieci otrzymują wtedy zestawy książeczek. Poza tym zbierają pieczątki za każde wypożyczenie zbiorów i dostają dyplomy, gdy uda im się zebrać wszystkie.

Działalność kulturalna

Biblioteki organizują lokalne konkursy czytelnicze dla dzieci i dorosłych. To jedna z form popularyzacji czytelnictwa. Do zadań bibliotek należy też przygotowanie wydarzeń ogólnopolskich, takich jak Narodowy Dzień Czytania.

W bibliotekach często odbywają się spotkania z autorami, zwłaszcza tymi, którzy tworzą lokalnie. Są nimi nie tylko pisarze, ale też artyści z pokrewnych dziedzin (rysunek i malarstwo, rękodzieło). W bibliotece mogą zaprezentować swoje prace i opowiedzieć o tym, jak działają.

Działalność naukowa

Wielu bibliotekarzy poza bezpośrednią pracą z czytelnikami angażuje się także w naukowo. Prowadzi dokumentację badawczą zbiorów, często także w archiwach bibliotecznych.

Jak widać, bibliotekarz powinien być osobą otwartą i wszechstronną. Jego praca to w dużej mierze spotykanie się z innymi ludźmi. Musi mieć otwarty umysł, dużo czytać, śledzić nowości wydawnicze. Jest też animatorem i ambasadorem lokalnej kultury.

Udostępnij