bookparadise.pl

Blog tematyczny o nauce, książkach i pracy.

KsiążkiPraca

Na czym polega praca w archiwum

Na czym polega praca w archiwum

Archiwista to osoba, która znajduje zatrudnienie w archiwach. Zajmuje się dokumentacją, którą gromadzi konkretna instytucja. Czasem są to dokumenty bardzo stare, mające charakter zabytku. Do gromadzenia dokumentacji zobligowane są także współcześnie działające instytucje, takie jak bank, szpital, czy zakład pracy. Dowiedz się, na czym polega praca w archiwum i jak ubiegać się o zatrudnienie na tym stanowisku.

Czy archiwista musi skończyć studia?

Aby wykonywać pracę archiwisty wystarczy mieć średnie wykształcenie. Można zdobyć tytuł technika archiwisty po ukończeniu rocznej lub dwuletniej szkoły policealnej. Jednak aby zdobywać kolejne szczeble awansu, warto ukończyć studia historyczne o specjalizacji archiwista.

Osoby, które zajmują się przechowywaniem bieżącej dokumentacji, np. w biurze, mogą ukończyć kurs archiwisty. Po kursie nie otrzymuje się tytułu zawodowego, ale można poszerzyć swoją wiedzę w zakresie sposobów na segregowanie, czy archiwizowanie bieżących dokumentów. Taki kurs raczej systematyzuje wiedzę i będzie odpowiedni dla pracowników biurowych.

Zakres obowiązków archiwisty

Archiwista, który zajmuje się dokumentami w instytucjach typu sąd, policja, czy bank odpowiada głównie za to, by dokumenty w archiwum były odpowiednio posortowane. Najważniejsze jest to, by można było je łatwo odszukać.

Archiwista klasyfikuje dokumenty, które przekazują mu inni pracownicy. Nierzadko też zajmuje się ich wydawaniem, jeśli ktoś potrzebuje ponownie zajrzeć do akt. Jeśli firma chce przechowywać także dokumenty w formie cyfrowej, zajmuje się ich skanowaniem i umieszczaniem w aplikacji, która umożliwia ich łatwe odnalezienie.

Nieco inaczej wygląda praca archiwisty w muzeum albo bibliotece. Tam często ma do czynienia z dokumentami, które są bardzo stare. Sposób ich przechowywania, by się nie niszczyły, jest nieco inny.

Archiwista odpowiada za to, by w archiwum panowały optymalne warunki: nieodpowiednie temperatura i wilgotność mogą powodować, że dokumenty zniszczą się lub pożółkną.

W instytucjach, w których przechowywane są dokumenty o charakterze zabytku zatrudnia się archiwistów, którzy mają wyższe wykształcenie kierunkowe. Na studiach zdobywają wiedzę z zakresu przechowywania dokumentów specjalnych. Archiwiści odpowiadają swoim stanowiskiem za to, by dokumenty nie uległy zniszczeniu, więc posiadanie odpowiedniej wiedzy jest niezbędne.

Jakie cechy musi posiadać archiwista

Archiwista powinien być osobą dokładną i rzetelną. W swojej pracy musi kierować się skrupulatnością. To wymarzona praca dla ludzi w typie samotnika. Nie trzeba w niej utrzymywać rozbudowanych relacji z innymi ludźmi. Jeśli komunikacja i nawiązywanie kontaktów jest dla kogoś problemem lub nie lubi tego robić, może szukać pracy w zawodach takich, jak archiwista.

Praca w archiwum to praca dla ludzi cierpliwych. Latami wykonuje się w niej to samo. Najlepiej w zawodzie odnajdują się pasjonaci. Często pracę w muzealnych archiwach podejmują osoby, które rozwijają działalność naukową, zazwyczaj z historii.

SURFMAG

Udostępnij